บริการ


Supply : จัดหาและจำหน่าย
จัดจำหน่ายทั่วให้แก่ร้านค้า (dealer) บริษัทก่อสร้าง โครงการอาคารพาณิชย์ ผู้ใช้ระดับองค์กร และบุคคลทั่วไป

Consult : ให้คำปรึกษา
บุคคลากรผู้ชำนาญงานพร้อมบริการวัดขนาด ให้คำแนะนำการเลือกแบบ ติดตั้ง และใช้งานให้ถึงหน้างานลูกค้าทุกท่าน*

Install : ติดตั้ง
เรามีทีมช่างผู้ชำนาญงานติดตั้งประตูไฮสปีด ประตูโรงงานอุตสาหกรรม สะพานโหลดสินค้า อุโมงค์โหลดสินค้า ม่านพีวีซี ประตูม้วน ทั้งระบบมือผลัก 

มอเตอร์ไฟฟ้า(ระบบรีโมทและปุ่มอัตโนมัติ)และรอกโซ่ และ รูปแบบประตูอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

Maintain : บำรุงรักษา
ด้วยประสบการณ์ทีมช่างที่มีประสบการณ์ของเราสามารถตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม ประตูไฮสปีด ประตูโรงงานอุตสาหกรรม สะพานโหลดสินค้า 

อุโมงค์โหลดสินค้า ม่านพีวีซี ปรับแต่งประตูม้วน ซ่อมประตู เป็นต้น

After Care : บริการหลังการขาย
รับประกันผลงาน 1 ปี ภายใต้การใช้งานปกติ นับตั้งแต่วันติดตั้ง
รับประกันผลซ่อมแซม 3 เดือน ภายใต้การใช้งานปกติ นับตั้งแต่วันแก้ไข

*บริการวัดขนาดหน้างานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โซนนิคมอุสาหกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ต่างจังหวัดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม