เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอจีซี อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านประตูอุตสาหกรรม 

จำหน่ายและซ่อมแซมให้บริการครบวงจรในด้านของงานประตูอุตสาหกรรมจุดโหลดสินค้าและงานด้านบริการหลังการขาย 

งานซ่อมบำรุงที่ดี รวดเร็ว ทันใจ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมถึงงานบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความต้องการเฉพาะงานของลูกค้า 

มีช่างผู้ชำนาญการและพนักงานขายที่สามารถให้คำแนะนำในการติดตั้งเตรียมสถานที่ก่อสร้าง เขียนแบบ และให้คำปรึกษาในการติดตั้ง 

เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด